Hình thức và trọng điểm thiết kế huyền quan.

1. HÌNH THỨC huyền quan
Nhìn từ môi quan hệ giữa huyền quan với ngôi nhà, huyền quan có thể phân thành các loại sau đây:

1) Kiểu độc Lập: huyền quan hẹp dài, là con đường phải đi từ cửa đến phòng khách, có lựa chọn xử lý bằng nhiều hình thức trang trí.

2) Kiểu kẻ liếp: đặt liền với phòng khách, không có khu vực riêng biệt rõ ràng. Có thể làm cho hình thức của nó độc đáo hoặc dung hòa với phong cách các phòng khác.

3) Kiểu bao hàm: huyền quan nằm trong sảnh lớn chỉ cần chỉnh trang đôi chút sẽ trở thành điểm sáng của cả phòng, vừa có tác dụng phân cách lại có thể tăng hiệu quả trang trí.
Qua đó có thể thấy, thiết kế huyền quan phải căn cứ vào sự khác biệt về kiểu nhà và hình thức của nó để quyết định, có thể là dạng cong, cũng có thể là dạng góc vuông, có kiểu nhà có thể thiết kê thành hành lang huyền quan, chất liệu và kiểu dáng có thể là gỗ, kính; kiểu bình phong hoặc trổ khắc…
Sự biến hóa của huyền quan không tách rời khỏi ba đặc điểm lớn: tính trưng bày, tính thực dụng, tính quá độ dẫn hướng. Quy nạp lại, chủ yếu có mấy phương pháp thiết kế sau:

PHƯƠNG THỨC THIẾT KẾ HUYỀN QUAN
Có hai phương thức thiết kế huyền quan:
Huyền quan cứng và huyền quan mềm
1. Huyền quan cứng
1) Huyền quan ngăn cách toàn bộ: huyền quan ngăn cách toàn bộ từ mặt nền đến trần nhà. Kiểu ngăn cách này được thiết kế nhằm che chắn tầm nhìn. Những điều cần chú ý của thiết kế này là:
– Kiểu thiết kế này có thể sẽ ảnh hưởng tới việc lây ánh sáng tự nhiên ở cửa, điều này rất quan trọng. Nếu thiết kế này làm tối huyền quan, như vậy là vẽ rắn thêm chân.
– Thiết kế này có thể sẽ tạo ra cảm giác thu hẹp không gian, điều này cũng đáng được lưu ý.
2) Huyền quan nửa ngăn cách: huyền quan thiết kế thông thâu một nửa hoặc gần một nửa. Ớ mức độ nhất định, kiểu thiết kế này giảm thiểu nhược điểm của huyền quan qua việc ngăn cách toàn bộ nói trên.
Phần trong suốt của huyền quan nửa ngăn cách có thể dùng kính, dù là ngăn từ sàn đến trần, nhưng về thị giác là nửa ngăn cách, cho nên vẫn xếp vào loại nửa ngăn cách.

2 Huyền quan mềm:
Huyền quan mềm là chỉ sự phân chia khu vực trên cơ sỡ xử lý không có tường ngăn.
1) Phân chia trần nhà: có thể thông qua sự khác biệt về tạo hình trần nhà để giới hạn vị trí huyền quan.
2) Phân chia tường vách: có thể thông qua xử lý mặt tường khác với mặt tường bên cạnh để giới hạn vị trí huyền quan.
3) Phân chia nền sàn: có thể thông qua sự khác nhau về vật liệu, màu sắc hoặc độ cao thấp của mặt nền nhà để giới hạn vị trí huyền quan.
4) Phân chia bằng tử giày: thông qua tủ giày đặt chắn ngang hoặc kéo dài hướng thẳng đứng để giới hạn vị trí huyền quan.

NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ HUYỀN QUAN
1. Phải bảo đảm thống nhất với phong cách không gian chung của phòng khách, phòng ăn.
2. Bảo đảm lối đi lại hợp lý, tránh vì thiết kế huyền quan mà ảnh hưởng đến việc sử dụng các chức năng bình thường của ngôi nhà.
3. Thiết kế tạo hình huyền quan không nên phức tạp hơn các khu vực công cộng khác.
4. Huyền quan phải có tính công năng, sau đó mới là tính trang trí.
5. Những nơi không cần huyền quan thì không nên miễn cưỡng tạo ra.