Đây chính xác là quy trình làm việc của anh em nhà Wright

Đây chính xác là quy trình làm việc của anh em nhà Wright. Họ cân nhắc, nếu bây giờ ta thiết kế một chiếc máy bay có người điều khiển, ta sẽ cần những kiến thức gì? Sau đó họ tiến hành phát triển những mắt xích còn thiếu. Họ tập hợp những thông tin sẵn có, kiểm tra tính lý thuyết của chúng trong hầm lạnh không khí và rồi trong các chuyến bay thử nghiệm. Cuối cùng, họ cũng tìm ra được những kiến thức toán học cần thiết để dựng cánh máy bay và những bộ phận khác.

Đổi mới dựa trên kiến thức ngoài kỹ thuật cũng đòi hỏi một quá trình phân tích y hệt. Tuy cả J. P Morgan lẫn Georg Siemens đều không công khai những phân tích của mình, nhưng Shibuwasa thì có. Qua đó chúng ta được biết, việc Shibuwasa từ chối một cơ hội nghề nghiệp cực kỳ thuận lợi trong chính phủ để tự mình thành lập ngân hàng không phải là một quyết định bồng bột. Nhờ phân tích kỹ vấn đề, Shibuwasa biết mình có thể cung cấp cho nhân loại nền kiến thức còn thiếu. Điều tương tự cũng xảy ra với Joseph Pulitzer. Khi quyết định xuất bản tờ báo hiện đại đầu tiên trên thế giới, Pulitzer hiểu rất rõ quảng cáo là mắt xích còn thiếu và phát triển nó là một việc làm khả thi.

IT-manager1

Đây chính xác là quy trình làm việc của anh em nhà Wright

Thành công của tôi với tư cách là người khởi nghiệp trong lĩnh vực quản lý cũng dựa trên một quá trình phân tích tương tự đầu thập niên 1940. Tôi phân tích nhiều mảnh ghép cần thiết là sẵn có, ví dụ như lý thuyết tổ chức, một số nguyên tắc quản lý công việc và quản lý công nhân. Tuy nhiên, phân tích của tôi cũng cho thấy, những mảnh ghép này rải rác ở nhiều bộ môn khác nhau. Sau đó nó chỉ ra những kiến thức then chốt còn thiếu: mục đích của doanh nghiệp; nhiệm vụ và cơ cấu của ban lãnh đạo tối cao; chính sách, chiến lược kinh doanh; mục tiêu kinh doanh… Cuối cùng nó cho thấy, tôi có thể chủ động cung cấp tất cả những mắt xích còn thiếu này.